ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್‌

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್‌‌ ಆಕ್ಸೆಸ್

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ (ಡಬ್ಲ್ಯು 3 ಸಿ) ವೆಬ್ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಜಿ) 2.0 ಮಟ್ಟದ ಎ.ಎ.ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿರುವ ಜನರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್‌ಗಳಂತಹ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಾಲತಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ JAWS, NVDA, SAFA, Supernova ಮತ್ತು Wind-Eyes.

ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: